Normativa

Normativa relacionadaNormativa estatal que regula o procedemento de acreditación de competencias profesionais

- Lei Orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional. 

 

- Lei Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria da Lei de Economía Sostible, pola que se modifican as Leis Orgánicas 5/2002, de 19 de xuño, das Cualificaciones e da Formación Profesional, 2/2006, de 3 de maio, de Educación, e 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial.

 

- Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.