Bolsas mocidade exterior para formación profesional 2019


IMPORTANTE

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario electrónico normalizado, que figura como anexo I desta orde a título informativo, dispoñible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/portada.

Información xeral


Preguntas frecuentes


Etiquetas: