Proxecto do decreto polo que se establece o currículo de Ensinanza e animación sociodeportiva

Publicado o proxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Ensinanza e animación sociodeportiva.

Etiquetas: