32016777

32016777 - IES Carlos Casares

988788594 ies.viana.bolo@edu.xunta.es
988788611 IES Carlos Casares
Latitude: 42.188012
Lonxitude: -7.103798
Estrada da Rúa 58

32550, Viana do Bolo
Ourense

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao profesional básico
CBIFC02 Informática de oficina
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
ZMP0215 Apoio domiciliario
ZMP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
ZMP0218 Formación e orientación laboral
ZMP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0020 Primeiros auxilios