SAGA01

 

SAGA01 - Xestión forestal e do medio natural

Ciclo formativo
Familia: Agraria
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SAGA01
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Programar, organizar, supervisar e realizar, de ser o caso, os traballos no monte e en viveiros, controlando e protexendo o medio natural e capacitando as persoas para a conservación e a mellora ambiental, con aplicación dos plans de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental, de acordo coa lexislación.

 

En que ámbitos se traballa?
Na área de xestión de empresas, públicas ou privadas, tanto por conta allea como por conta propia, dedicadas á xestión forestal, á cinexético-piscícola, á de viveiros forestais, ao desenvolvemento de programas de educación ambiental, á información, comunicación, formación, interpretación e actividades de acompañamento e guía no medio socio-natural,e a vixilancia do medio natural e os seus recursos. Na extinción de incendios forestaiscomo traballadores das administracións públicas. Así mesmo, para organizar, controlar e realizar tratamentos praguicidas segundo a actividade regulada pola normativa.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Encargado/a de empresas de repoboacións forestais, de corrección hidrolóxico-forestal e de inventario forestal, de tratamentos silvícolas, de loita contra pragas forestais, de construción e mantemento de camiños forestais, de aproveitamentos forestais e de turismo cinexético-piscícola; coordinador/ora de unidade de prevención e extinción de incendios forestais, de vixiantes de incendios forestais e de vixilancia rural; traballador/ora por conta propia en reforestación, tratamentos silvícolas e contra pragas e enfermidadesforestais; práctico/a de topografía, capataz forestal, encargado/a de propagación deplantas en viveiro, de recolección de sementes e froitos en altura, de actividades de asistencia técnica para planificar e realizar o seguimento e adecuación dos hábitat acuícola continental e das especies cinexéticas, de repoboacións cinexéticas, piscícolas eastacícolas, de parque natural, reserva de caza, coto, etc, da administración de universidades e centros de investigación, traballador/ora en control legal de depredadores,xestor/ora cinexético/a, axente forestal, garda de espazos naturais, educador/oraambiental, monitor/ora da natureza.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0690 Botánica agronómica 80 3
MP0692 Fitopatoloxía 107 4
MP0818 Formación e orientación laboral 107 4
MP0694 Maquinaria e instalacións agroforestais 186 7
MP0790 Técnicas de educación ambiental 107 4
MP0693 Topografía agraria 107 4
MP0810 Xestión dos aproveitamentos do medio forestal 133 5
MP0811 Xestión e organización do viveiro forestal 133 5
MP0816 Defensa contra incendios forestais 105 6
MP0819 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0820 Formación en centros de traballo 384
MP0817 Proxecto de xestión forestal e conservación do medio 26
MP0812 Xestión cinexética 105 6
MP0815 Xestión da conservación do medio natural 123 7
MP0813 Xestión da pesca continental 87 5
MP0814 Xestión de montes 157 9
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).