CIFP Coroso - Instalacións de produción de calor - 2020