CIFP Coroso - Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos - 2020