CIFP As Mercedes - Xestión de vendas e espazos comerciais e oferta parcial do ciclo de Estética e beleza - 2020