Convenio con Geriatros e Quavitae Servicios Asistenciales en materia de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o dezasete de xuño de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e as empresas Geriatros, S.A.U. e Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U., en materia de formación profesional dual, polo que a empresa Geriatros, S.A.U. aumenta o número de prazas ofertas e a empresa Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U. se adhire ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas, asinado o dez de xuño de dous mil vinte.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Geriatros, S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U.
Centro educativo: 
IES Lamas de Abade
Etiquetas: