Convenio coa empresa Jevaso, S.L. en materia de FP dual. IES Ramón Menéndez Pidal

Asinado en Santiago de Compostela, o cinco de agosto de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Jevaso, S.L. en materia de formación profesional dual, polo que esta empresa se adhire ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Ramón Menéndez Pidal, asinado o trinta e un de xullo de dous mil vinte.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Jevaso, S.L.
Centro educativo: 
IES Ramón Menéndez Pidal
Ciclo formativo: 
Transporte e loxística
Etiquetas: