Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES Ramón Menéndez Pidal

Asinado en Santiago de Compostela, o trinta e un de xullo de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Ramón Menéndez Pidal.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Comercial Malasa, S.L.
Entidade colaboradora: 
MediaMarkt A Coruña
Entidade colaboradora: 
Media Markt E-285 Vídeo-TV-Hifi-elektro-computer-foto, S.A.
Entidade colaboradora: 
Lidl Supermercados S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Panvelpa, S.L.
Entidade colaboradora: 
Schenker logistic, SAU
Centro educativo: 
IES Ramón Menéndez Pidal
Ciclo formativo: 
Transporte e loxística
Etiquetas: