Convenio con varias empresas en materia de FP dual. IES Ramón Menéndez Pidal

Asinado en Santiago de Compostela, o once de agosto de dous mil vinte, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas en materia de formación profesional dual, polo que estas empresas se adhiren ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Ramón Menéndez Pidal, asinado o trinta e un de xullo de dous mil vinte.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Arenal Perfumerías, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Cafés Candelas, S.L.
Entidade colaboradora: 
Hijos de Rivera, S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Atlas Forwarding, S.L.
Centro educativo: 
IES Ramón Menéndez Pidal
Ciclo formativo: 
Transporte e loxística
Etiquetas: