Convenios en vigor no ámbito da formación profesional

Asinados no ano 2021 coas seguintes entidades


Data sinatura
FP dual - Altia Consultores, S.A. (Desenvolvemento de aplicacións web no IES Fernando Wirtz Suárez) 10/06/2021
FP dual - Arce Clima Sistemas y Aplicaciones, S.L. (Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos no IES Universidade Laboral de Culleredo) 10/06/2021
FP dual - Comparex España, S.A.U. (Desenvolvemento de Aplicacións Web no IES San Clemente) 10/06/2021
FP dual - CRC Obras y Servicios, S.L. (Enerxías Renovables no CIFP Ferrolterra) 10/06/2021
FP dual - Eurostars Hotel Company, SLU (Dirección de cociña no IES de Foz) 10/06/2021
FP dual - Eurostars Hotel Company, SLU (Instalacións Frigoríficas e de Climatización no CIFP Valentin Paz Andrade) 10/06/2021
FP dual - Hijos de Rivera S.A.U. (Química Industrial no IES A Sardiñeira) 10/06/2021
FP dual - Varias empresas (Instalación e amoblamento no IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez) 10/06/2021
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e Asociación Gallega de Tratamiento de Vehículos (TRAVEGA) 08/06/2021
FP dual - Varias empresas (Elaboración de produtos alimentarios no CIFP Manuel Antonio) 07/06/2021
FP dual - Varias empresas (Estilismo e dirección de peiteado no IES A Pinguela) 07/06/2021
FP dual - Varias empresas (Automatización e robótica industrial no IES Manuel Chamoso Lamas) 02/06/2021
Viaqua, Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U. 02/06/2021
FP dual - Electrónica y comunicaciones noroeste, S.L. (Mantemento electrónico no CIFP Ferrolterra) 28/05/2021
FP dual - Varias empresas (Carrozaría no CIFP Valentín Paz Andrade) 28/05/2021
FP dual - Viaqua, Gestión integral de aguas de Galicia, S.A.U. (Redes e estacións de tratamento de augas no CIFP Politécnico de Santiago) 28/05/2021
FP dual - Varias empresas (Comercialización de Produtos Alimentarios no IES A Guía, no IES A Pontepedriña, no IES Luís Seoane, no IES Ramón Menéndez Pidal, no CIFP Portovello e no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro) 26/05/2021
FP dual - Varias empresas (Construcións metálicas no CIFP Politécnico de Santiago) 26/05/2021
FP dual - Varias empresas (Desenvolvemento de aplicacións web - CIFP A Carballeira – Marcos Valcárcel) 26/05/2021
FP dual - Citadel S.L.U. (Administración e Finanzas no IES A Pinguela) 25/05/2021
FP dual - Varias empresas (Mantemento Electrónico no IES Plurilingüe Castro da Uz) 19/05/2021
FP dual - Carpintería Ramón García S.A. (Deseño e Amoblamento no CIFP Politécnico de Santiago) 14/05/2021
FP dual - Repsol S.A. (Química industrial no IES A Sardiñeira) 14/05/2021
FP dual - Roomleader, S.L. e IGM WEB, S.L.,(Desenvolvemento de aplicacións web no IES Val do Asma) 14/05/2021
FP dual - Televés S.A.U. (Sistemas de telecomunicacións e informáticos no CIFP Politécnico de Santiago) 05/05/2021
Financiera Maderera S.A. 21/04/2021
FP dual - Financiera Maderera S.A. 21/04/2021
FP dual - Ignacio González Montes, S.A. (Elaboración de produtos alimentarios no CIFP Coroso) 21/04/2021
Confederación de Empresarios de Galicia 13/04/2021
FP dual - Varias empresas (Automatización e robótica industrial no IES Fernando Blanco) 08/04/2021
FP dual - Xallas Electricidad y Aleaciones, S.A. (Automatización e robótica industrial no IES Fernando Blanco) 24/03/2021
FP dual - Ángel López Soto, S.L. (Elaboración de produtos alimentarios no CIFP Coroso) 18/03/2021
FP dual - Salica, Alimentos Congelados, S.A. (Elaboración de produtos alimentarios no CIFP Coroso) 16/03/2021
Fundación Laboral de la Construcción 18/02/2021
Lonza Biologics Porriño, S.L. 18/02/2021
Consellería de Emprego e Igualdade 30/12/2020

Asinados no ano 2020 coas seguintes entidades


Data sinatura
Fundación Universidade da Coruña (FUAC) 22/12/2020
Vaillant, S.L.U. 16/12/2020
FP dual - Agacal e varias empresas (Aproveitamento e conservación do medio natural no CFEA Pedro Murias) 18/11/2020
FP dual - Varias empresas (Carrozaría no CIFP Someso) 26/10/2020
Confederación de Empresarios de Lugo e Fundación CEL Iniciativas por Lugo 07/10/2020
Fundación Centro Oncolóxico de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro 15/09/2020
Fundación Laboral de la Construcción 15/09/2020
FP dual - Varias empresas (Electromecánica de maquinaria no CIFP Ferrolterra) 02/09/2020
FP dual - Varias empresas (Transporte e loxística no IES Ramón Menéndez Pidal) 11/08/2020
FP dual - Jevaso, S.L. 05/08/2020
FP dual - Taller Empalme Villalba, S.L. 31/07/2020
FP dual - Varias empresas (Transporte e loxística no IES Ramón Menéndez Pidal) 31/07/2020
FP dual - Varias empresas (Termalismo e benestar no CIFP A Farixa) 30/07/2020
FP dual - Finanzauto, S.A. 27/07/2020
FP dual - Varias empresas (CIFP Portovello, IES A Guía, IES Luís Seoane e IES Ramón Menéndez Pidal) 23/07/2020
FP dual - Varias empresas (Produción agropecuaria no IES Cidade de Antioquía) 23/07/2020
FP dual - Varias empresas (Produción agropecuaria no IES Cidade de Antioquía) 22/07/2020
FP dual - Xercode Media Software S.L. 22/07/2020
FP dual - Varias empresas (Desenvolvemento de aplicacións web no IES San Clemente) 21/07/2020
FP dual - Varias empresas (Carrozaría no IES A Sangriña) 17/07/2020
FP dual - Varias empresas (Construcións metálicas no CIFP Politécnico de Lugo) 17/07/2020
FP dual - Varias empresas (Proxectos de edificación no CIFP Politécnico de Lugo) 15/07/2020
FP dual - Varias empresas (Construción no CIFP Politécnico de Lugo) 14/07/2020
FP dual - Financiera Maderera S.A. e Foresa Industrias Químicas del Noroeste S.A. 13/07/2020
FP dual - Gam España Servicios de Maquinaria S.L.U. (CIFP Ferrolterra) 13/07/2020
FP dual - Ourenlift, S.L. 13/07/2020
FP dual - Varias empresas (Deseño e amoblamento no CIFP Ferrolterra) 13/07/2020
FP dual - Varias empresas (Soldadura e caldeiraría no IES de Valga) 13/07/2020
FP dual - Varias empresas (Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos no CIFP Coroso) 10/07/2020
FP dual - Lonza Biologics Porriño S.L. e CZ Veterinaria S.A. 09/07/2020
FP dual - Navantia S.M.E. (CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro) 09/07/2020
FP dual - Varias empresas (Construción no CIFP Politécnico de Lugo) 09/07/2020
FP dual - A. Pazos de Lusco, S.L. 07/07/2020
FP dual - Varias empresas (Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma no CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel, no IES Maximino Romero de Lema e no IES de Teis) 07/07/2020
FP dual - Varias empresas (Instalacións de produción de calor no IES Chan do Monte) 07/07/2020
FP dual - Navantia S.M.E. (CIFP Ferrolterra) 06/07/2020
FP dual - Varias empresas (Aceites de oliva e viños no CIFP A Granxa) 06/07/2020
FP dual - Varias empresas (Aproveitamento e conservación do medio natural no IES Plurilingüe San Rosendo) 06/07/2020
FP dual - Varias empresas (Instalacións de produción de calor no IES Chan do Monte) 06/07/2020
FP dual - Varias empresas (Construcións metálicas no CIFP Politécnico de Lugo) 03/07/2020
FP dual - Varias empresas (Desenvolvemento de aplicacións web no IES Fernando Wirtz Suárez) 03/07/2020
FP dual - Varias empresas (Proxectos de edificación no CIFP Politécnico de Lugo) 01/07/2020
FP dual - Nove Grupo Gastronómico e varias empresas (CIFP Compostela) 30/06/2020
FP dual - Varias empresas (CIFP Compostela) 30/06/2020
FP dual - Varias empresas (Instalacións de produción de calor no CIFP Coroso) 30/06/2020
FP dual - Varias empresas (Instalacións de produción de calor no CIFP Coroso) 30/06/2020
FP dual - Arenal Perfumerías S.L.U. 26/06/2020
FP dual - Varias empresas (Carrozaría no IES A Sangriña) 26/06/2020
FP dual - Citadel S.L.U. 25/06/2020
FP dual - Feu Vert Ibérica S.A. 25/06/2020
FP dual - Roomleader S.L. e IGM WEB S.L. 25/06/2020
FP dual - Varias empresas (IES Manuel Chamoso Lamas) 25/06/2020
FP dual - Varias empresas (IES Plurilingüe A Paralaia) 25/06/2020
FP dual - Ignacio González Montes, S.A. 23/06/2020
FP dual - Pescanova España, S.L. 23/06/2020
FP dual - Varias empresas (CIFP Valentín Paz Andrade) 23/06/2020
FP dual - Varias empresas (CIFP Valentín Paz Andrade) 23/06/2020
FP dual - Varias empresas (Estilismo e dirección de peiteado IES A Pinguela) 23/06/2020
FP dual - Varias empresas (Estilismo e dirección de peiteado IES A Pinguela) 23/06/2020
FP dual - Varias empresas (IES Monte Neme) 23/06/2020
FP dual - Varias empresas (Mecanizado no CIFP Someso) 23/06/2020
FP dual - Varias empresas (Soldadura e caldeiraría no CIFP Someso) 23/06/2020
FP dual - Viveiros Mende, Jardinería Jesús, Landelar e El Jardín de Carlos 23/06/2020
FP dual - Varias empresas (Calzado e complementos de moda no IES A Pinguela) 22/06/2020
FP dual - Martínez Otero Contract, S.L. 19/06/2020
FP dual - Varias empresas (Automoción no CIFP As Mercedes) 19/06/2020
FP dual - Varias empresas (IES Plurilingüe Castro da Uz) 19/06/2020
FP dual - Ángel López Soto, S.L. 18/06/2020
FP dual - Geriatros, S.A.U. e Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U. 17/06/2020
FP dual - Salica, Alimentos Congelados, S.A. 17/06/2020
FP dual - Varias empresas (CIFP Valentín Paz Andrade) 17/06/2020
FP dual - Windar Offshore S.L. 12/06/2020
FP dual - Geriatros, S.A.U. e Gero vitalia Ourense, S.L. 10/06/2020
Deputación de Pontevedra 08/06/2020
FP dual - Inversiones Hosteleras de Galicia S.L. 08/06/2020
FP dual - Breogán Motor, S.L. 14/05/2020
FP dual - Viveros y servicios forestales Caselas SL 13/02/2020
FP dual - Técnicas en Instalaciones Renovables S.L. 04/02/2020

Asinados no ano 2019 coas seguintes entidades


Data sinatura
Fundación Naturgy 27/11/2019
FP dual - Varias empresas (IES A Pinguela) 14/10/2019
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. 07/10/2019
Axencia Galega da Calidade Alimentaria (O Ribeiro) 30/09/2019
Axencia Galega da Calidade Alimentaria (O Salnés) 30/09/2019
FP dual - Talleres López y Vázquez, S.L. 27/09/2019
FP dual - Varias empresas (CIFP Valentín Paz Andrade) 20/09/2019
Fundación Centro Oncolóxico de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro 19/09/2019
Fundación Laboral de la Construcción 19/09/2019
FP dual - Inversiones Hosteleras de Galicia, S.L., e Gacamar, S.A. 10/09/2019
Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra 04/09/2019
Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero (UCEIF) e Banco Santander S.A. 29/08/2019
FP dual - Varias empresas (CIFP A Xunqueira) 28/08/2019
FP dual - Varias empresas (IES Ramón Menéndez Pidal e IES A Pontepedriña) 08/08/2019
Axencia Galega de Calidade Alimentaria (centros FP do sector agroalimnetario) 23/07/2019
Asociación Área Empresarial do Tambre 19/07/2019
Asociación de Empresarios de Ferrolterra 19/07/2019
Asociación de Empresarios de Ribeira 19/07/2019
Asociación de Empresarios do Polígono Sabón-Arteixo 19/07/2019
Asociación de Empresarios Polígono de San Cibrao das Viñas 19/07/2019
Asociación de Empresarios SEARA 19/07/2019
Asociación de Empresarios Sete Pontes 19/07/2019
Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra 19/07/2019
Círculo de Empresarios de Galicia 19/07/2019
Federación Comarcal de Empresarios de Arousa 19/07/2019
Aceites Abril S.L. 18/07/2019
FP dual - Queserías Entrepinares S.A.U. 12/07/2019
FP dual - Varias empresas (IES A Pinguela) 05/07/2019
FP dual - Albacora S.A. 03/07/2019
FP dual - Leroy Merlin España, S.L.U. 28/06/2019
FP dual - Distribuciones Froiz, S.A.U. 20/06/2019
FP dual - Tahona Coruña S.L. 20/06/2019
FP dual - Varias empresas (CIFP Ánxel Casal - Monte Alto, CIFP Politécnico de Lugo e IES Leixa) 14/06/2019
FP dual - Varias empresas (CIFP Coroso) 12/06/2019
FP dual - Varias empresas (IES A Pinguela) 12/06/2019
FP dual - Ángel López Soto, S.L. 11/06/2019
FP dual - Navantia, S.A., S.M.E. 10/06/2019
FP dual - Navantia, S.A., S.M.E. 10/06/2019
FP dual - Varias empresas (Automatización e robótica industrial no IES Manuel Chamoso Lamas) 10/06/2019
FP dual - Varias empresas (Construción no CIFP Politécnico de Lugo) 10/06/2019
FP dual - Industrias Guerra S.A. 07/06/2019
FP dual - Varias empresas (CIFP Paseo das Pontes) 07/06/2019
FP dual - Varias empresas (IES Universidade Laboral) 07/06/2019
FP dual - Varias empresas (Automatización e robótica industrial no CIFP Politécnico de Lugo) 06/06/2019
FP dual - Repsol S.A. 05/06/2019
FP dual - Varias empresas (Carrozaría no CIFP Porta da Auga) 05/06/2019
FP dual - Varias empresas (CIFP Portovello, CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, IES A Guía, IES A Pontepedriña, IES Luís Seoane e IES Ramón Menéndez Pidal) 05/06/2019
FP dual - Varias empresas (Electromecánica de vehículos automóbiles no CIFP Someso) 05/06/2019
FP dual - Varias empresas (IES Universidade Laboral) 05/06/2019
FP dual - Novafrigsa, S.A. 04/06/2019
FP dual - Varias empresas (CIFP As Mercedes) 04/06/2019
FP dual - Varias empresas (Proxectos de edificación no CIFP Someso) 03/06/2019
FP dual - Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Castilla la Mancha y Galicia 29/05/2019
FP dual - Eurostars Hotel Company, S.L.U. 29/05/2019
FP dual - Varias empresas (Construción no CIFP Porta da Auga) 29/05/2019
FP dual - Varias empresas (IES A Guía, IES Ramón Menéndez Pidal e IES A Pontepedriña) 29/05/2019
FP dual - Media Markt Saturn Administración España, SAU 28/05/2019
FP dual - Talleres La Campiña, S.L. 24/05/2019
FP dual - Varias empresas (Soldadura e caldeiraría no CIFP Someso) 24/05/2019
FP dual - Varias empresas (CIFP Ferrolterra) 23/05/2019
FP dual - Cad Tech Ingenieros S.L. 22/05/2019
FP dual - Tecnologías Plexus, S.L. e Balidea Consulting & programing, S.L. 22/05/2019
FP dual - Arce Clima Sistemas y Aplicaciones S.L. 21/05/2019
FP dual - Electrónica y comunicaciones noroeste, S.L. 21/05/2019
FP dual - Técnicas en Instalaciones Renovables S.L. 21/05/2019
FP dual - Varias empresas (IES Plurilingüe San Rosendo) 20/05/2019
FP dual - Varias empresas (Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico) 20/05/2019
FP dual - Varias empresas (CIFP Politécnico de Santiago e CIFP Valentín Paz Andrade) 16/05/2019
FP dual - Varias empresas (IES A Sangriña) 16/05/2019
FP dual - Aluminios Cortizo, S.A.U. 15/05/2019
FP dual - Galicia Auto Estampación S.A. 14/05/2019
FP dual - Nestle España S.A., Crown Food España S.A.U. e Aluminios Cortizo S.A.U. 14/05/2019
FP dual - Unidad de Vehículos Industriales, S.A. 13/05/2019
FP dual - ANFACO-CECOPESCA e varias empresas (IES Fermín Bouza Brey) 09/05/2019
FP dual - INDITEX, S.A. 03/05/2019
FP dual - Salica, Alimentos Congelados S.A. 02/05/2019
FP dual - Varias empresas (IES de Valga) 02/05/2019
FP dual - VIAQUA Gestión Integral de Aguas de Galicia S.A.U. 15/04/2019
Intacta Gestión Ambiental, S.L. 07/03/2019
FP dual - Faragulla empresarial S.L. 27/02/2019
FP dual - Citadel S.L.U. 20/02/2019
FP dual - Hotusa Hotel S.A. e Restel S.A. 20/02/2019
FP dual - Inversiones Hosteleras de Galicia S.L. 20/02/2019
FP dual - Roomleader S.L. e IGM WEB S.L. 20/02/2019
Navantia e varias asociacións 19/02/2019

Asinados no ano 2018 coas seguintes entidades


Data sinatura
Fundación Centro Oncolóxico de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro 19/09/2018
Fundación Laboral de la Construcción 19/09/2018
Deputación de Pontevedra 10/09/2018
Asociación Provincial de Empresarios Fabricantes de Pan de La Coruña 18/06/2018
FP dual - Volkswagen Group España Distribución S.A. e varias empresas 13/06/2018
FP dual - Eurostars Hotel Company, S.L.U. 06/06/2018
FP dual - Windar offshore S.L. 29/05/2018
FP dual - ANFACO-CECOPESCA e varias empresas 28/05/2018
FP dual - Unidad de Vehículos Industriales, S.A. 24/05/2018
Cooperativa Vitivinícola Arousana, S.C.G. 10/05/2018

Asinados no ano 2017 coas seguintes entidades


Data sinatura
Schneider Electric España, S.A. 13/12/2017
Servizo Galego de Saúde 22/11/2017
Fundación Feiras e Exposicións de Ourense 11/10/2017
Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero (UCEIF) e Banco Santander S.A. 10/10/2017
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. 06/10/2017
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. 06/10/2017
Fundación Centro Oncolóxico de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro 15/09/2017
Deputación de Pontevedra 14/09/2017
VIAQUA, Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U. 02/06/2017

Asinados no ano 2016 coas seguintes entidades


Data sinatura
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) 27/12/2016
Vaillant, S.L.U. 16/12/2016
Deputación de Pontevedra 20/09/2016
Fundación Centro Oncolóxico de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro 15/09/2016

Asinados no ano 2015 coas seguintes entidades


Data sinatura
Consellería do Medio Rural e do Mar 23/07/2015
Aceites Abril S.L. 17/07/2015

Asinados no ano 2013 coas seguintes entidades


Data sinatura
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) 31/12/2013
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) 21/10/2013
Aceites Abril, SL 19/07/2013
Fundación Empresa-Universidade (FEUGA) 17/04/2013