Decreto 71/2017 polo que se establecen seis currículos de títulos profesionais básicos

Publicado o Decreto 71/2017, do 24 de maio, polo que se establecen seis currículos de títulos profesionais básicos.

Decreto 71/2017

Os anexos corresponden ás seguintes familias profesionais:

  • Anexo I: Hostelaría e Turismo e Industrias Alimentarias
  • Anexo II: Servizos Socioculturais e á Comunidade
  • Anexo III: Instalación e Mantemento
  • Anexo IV: Fabricación Mecánica e Electricidade e Electrónica
  • Anexo V: Electricidade e Electrónica e Fabricación Mecánica
  • Anexo VI: Transporte e Mantemento de Vehículos e Marítimo Pesqueira
Etiquetas: