Agropesca Maseda

Viveiristas: 
Estefanía Maseda Ferro
Antonio Maseda Paz
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Debido a falta de traballo decidimos (meu pai e máis eu) optar polo autoemprego, montando este negocio.

Levaba tempo con esta idea e estaba no paro e así buscar unha saida laboral.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro, en funcionamento como empresa
Titorada por: 
Laxe Fernández, J. Julio
Forma xurídica: 
Sociedade civil
Actividade económica: 
Comercio
Produtos/Servizos: 
Agrícolas e pesqueiros
Descrición da empresa: 

Tenda que vende tanto produtos agropecuarios así como para a pesca deportiva.

Etiquetas: 
Tema: