D y B Tech

Viveiristas: 
De la Iglesia Regueiro, Diego
Motivacións que nos levaron a emprender: 

- Interese en traballar para min mesmo. Paréceme que hai un oco para venda de compoñentes de ordenador on-line . Estou traballando neste momento mantendo periféricos.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro
Titorada por: 
Julio Laxe Fernandez
Contacto co viveiro: 
viveiroferrol@cifprodolfoucha.es
Forma xurídica: 
Empresario individual
Actividade económica: 
nformática Tenda minorista online e física de venta y reparación de hardware, periféricos e informática integral código CNAE-93 / CNAE 2009 / SIC
Produtos/Servizos: 
Venta on-line de productos informáticos. Visitar web dyb-tech.es/.com
Descrición da empresa: 

Venta on-line de compoñentes informáticos. Tenda física de venta de compoñentes. Reparación de hardware e informática integral.

Etiquetas: 
Tema: