Hermida Diseños

Viveiristas: 
Rodrigo Hermida Gómez
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Posible oco no mercado galego. Na actualidade non hai empresas que desenvolvan e vendan ideas de mobles. Organizar espazos a particulares, mostrarlles como quedaría o resultado final en 3D da súa habitación ou vivenda.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro
Titorada por: 
Laxe Fernández, J. Julio
Forma xurídica: 
Empresario individual
Actividade económica: 
Diseño Industrial
Produtos/Servizos: 
Diseño en 3D de Moblaxe e de espacios
Descrición da empresa: 

Empresa de deseño de espazos en 3D e de deseño de mobles.

Etiquetas: 
Tema: