A Lagoa SL

Viveiristas: 
Cabarcos Ramil, Oscar
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Cubrir un oco de mercado creando actividades de lecer.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro
Titorada por: 
Laxe Fernandez, Julio
Contacto co viveiro: 
viveiroferrol@cifprodolfoucha.es
Forma xurídica: 
Sociedade limitada (SL)
Actividade económica: 
Servicios de turismo e actividades deportivas.
Produtos/Servizos: 
Turismo activo e deportes.
Descrición da empresa: 

Servicios de turismo activo e actividades deportivas.

Etiquetas: 
Tema: