María Jesús Ríos López

Viveiristas: 
María Jesús Ríos López
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Falta de traballo, cerre de empresa na que traballa. Coñecemento do mercado e interese por crear unha empresa propia.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro
Titorada por: 
Laxe Fernández,J.Julio
Forma xurídica: 
Empresario individual
Actividade económica: 
Actividades ensinanza
Produtos/Servizos: 
Yoga, Informática, patinaxe, organización de eventos.
Descrición da empresa: 

Organización de actividades para asociacións de todo tipo: cursos de informática, actividades deportivas, samaín, patinaxe etc.

Etiquetas: