Nós en Esteiro

Viveiristas: 
Joaquín Chica Pestaña
Eva María Freire Marqués
José Manuel Rodríguez Parada
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Concurso por parte da Universidade da Coruña, para a concesión do comedor - cafetería do campus  de Esteiro en Ferrol.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro, en funcionamento como empresa
Titorada por: 
Laxe Fernández,J.Julio
Forma xurídica: 
Sociedade cooperativa
Actividade económica: 
Hostelería
Produtos/Servizos: 
Comedor, cafetería
Descrición da empresa: 

Comedor e cafetería no Campus de Esteiro (Ferrol) da Universidade da Coruña

Etiquetas: