VSphoto

Viveiristas: 
Víctor Schäfer Freire
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Principalmente falta de emprego e proxecto relacionado coa profesión.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro
Titorada por: 
Laxe, Julio
Forma xurídica: 
Empresario individual
Actividade económica: 
Servizos
Produtos/Servizos: 
Documentación Fotografía, produción editorial
Descrición da empresa: 

Será unha empresa de fotografía , reportaxes, documentación. Tamén  traballos de produción editorial

Etiquetas: 
Tema: