FP dual. Convocatoria xuño 2020

Lugar e prazo de presentación de solicitudes

Deberase cubrir unha solicitude para un único proxecto de FP dual, utilizando o asistente informático www.edu.xunta.es/ciclosadmision. A aplicación avisará no caso de que sexa necesario achegar documentación, que poderá engadirse en soporte electrónico. Non será necesario presentar o resgardo da solicitude nin a documentación nun centro, agás que a aplicación indique que para ser unha solicitude válida terá que ser entregada, xunto coa documentación necesaria, nun centro educativo con oferta de FP dual sostida con fondos públicos, para ser selada, datada e validada.

Tamén poderá cubrirse unha solicitude utilizando o formulario normalizado ED513A, que se entregará preferentemente no centro onde se oferte o ciclo para o que solicita admisión ou en calquera outro que oferte FP dual.

Se a persoa solicitante presenta máis dunha solicitude ou solicita máis dun proxecto, non se terá en conta nigunha das súas peticións. Lémbrase que non é de aplicación o límite superior de idade que figura no anexo I.

As persoas que participen no proceso de admisión para os proxectos de formación profesional dual tamén poderán, se así o desexan, realizar a solicitude de admisión a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior no réxime ordinario ou para persoas adultas, na modalidade presencial ou a distancia.

As persoas admitidas nun proxecto de FP dual quedarán excluídas, e non serán adxudicadas, no proceso de admisión a ciclos formativos no réxime ordinario ou no réxime para as persoas adultas. No caso de non seren admitidas en ningún proxecto de FP dual poderán continuar no proceso de admisión a ciclos formativos.

Listaxes do procedemento de admisión

Oferta clasificada por concello

OBSERVACIÓN: Pode seleccionar o concello no menú da esquerda

15002591 - IES Monte Neme

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Mecatrónica industrial
Calvo Conservas, S.L.
Glaucor Ingeniería, S.A.
Maquinaria Agrícola Cancela, S.L.U.
Sogama
Unión de Empresas Madereras, S.A.U.
Convenio

15024513 - CIFP Someso

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Carrozaría Breogan Motor, S.L. Convenio
Mecanizado
Industrias Cee S.L.
Mecanizados Moan S.L.
Maximino Seoane S.L.
Tumbadoiro S.L.
Convenio
Soldadura e caldeiraría
Industrias CEE S.L.
Mecanizados Moan S.L.
Talleres Antonio Arijón S.L.
Jesús Riveiro S.L.
Montajes Metálicos De Galicia S.L.
Convenio

15005397 - IES Fernando Wirtz Suárez

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Desenvolvemento de aplicacións web
Auditoría y Gestión Empresarial Optimizada, S.L.
Indra Sistemas, S.A.
Sudespacho Cloud, S.L.
Convenio

15005257 - IES Ramón Menéndez Pidal

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Comercialización de produtos alimentarios
Centros Comerciales Carrefour, S.A.
Distribuciones Froiz, S.A.U.
El Corte Ingles, S.A.
Mercartabria S.L.
Vego Supermercados, S.A.
Convenio
Transporte e loxística
Comercial Malasa, S.L.
Lidl Supermercados S.A.U.
MediaMarkt A Coruña
Media Markt E-285 Vídeo-TV-Hifi-elektro-computer-foto, S.A.
Panvelpa, S.L.
Schenker logistic, SAU
Convenio
Convenio 2
Convenio 3

15006754 - CIFP Ferrolterra

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Construcións metálicas Windar Offshore S.L. Convenio
Deseño e amoblamento
Carpintería de madera Cardifer S.L.U.
José Luis Naveiras Fraga
Noa madera creativa S.L.
Severiano Artesania S.A.U.
Convenio
Electromecánica de maquinaria Gam España Servicios de Maquinaria S.L.U. Convenio
Convenio 2
Mecatrónica industrial Navantia S.A. SME Convenio

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Navantia S.A. SME Convenio

15021767 - IES Plurilingüe Castro da Uz

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Soldadura e caldeiraría
Acebrón Calderería, S.A
Fitter Montajes Estructurales, S.L
Prometal Tecnología e Innovation, S.L
Convenio

15014556 - CIFP Coroso

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Elaboración de produtos alimentarios
Ángel López Soto, S.L.
Ignacio González Montes, S.A.
Salica, Alimentos Congelados, S.A.
Convenio
Convenio 2
Convenio 3
Instalacións de produción de calor
Boiresa e Hijos, S.L.
Eduardo Varela e Hijos, S.L.
Foelca Energías S.L.
Instalaciones Fontami, S.L.
Instalaciones Herfer, S.L.
Multiservicios Riveira, S.L.
Obras y Servicios Lijó, S.L.
Socogas, S.A.
Alberto Joaquin Sampedro Martínez
Comercial Rubel, S.L.
Electro Vidal e Hijos, S.L.
Jose Manuel Martínez Mariño
Satas Barbanza, S.L.
Tecnifon Barbanza, S.L.
Convenio
Convenio 2
Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos
Aluminios Cortizo, S.A.U.
Amegrove S. Coop Galega
Ángel López Soto, S.L.
Conservas Ria de Arosa, S.L.
Ignacio Gónzalez Montes S.A. (IGNOSA)
JJ Chicolino, S.L.
Porexgal, S.L.
Tecfrisa Instalaciones e Ingenería S.L.
Convenio

15016000 - CIFP Compostela

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Dirección de cociña
Fogón Retiro da Costiña, S.L.
Gastrourense, S.L.
Gómez Fraga, SPC
Kebab de Pulpo, S.L.
Lucia Freitas, S.L.
Pepe Vieira, S.L.U.
Restaurante Solla, S.L.
Salitre de Barizo, S.L.U.
Álvaro Vilasante Armas
Amodiño, eche o que hai, S.L.
Cocinacavok, S.L.
Daporta Castro, S.L.
Eirado da Leña S.L.
Francisco Lopez Restaurante España, S.L.
Gastronomía Raiana, S.L.
Convenio
Convenio 2
Dirección de servizos de restauración
Fogón Retiro da Costiña, S.L.
Gastrourense, S.L.
Gómez Fraga, SPC
Lucia Freitas, S.L.
Pepe Vieira, S.L.U.
Restaurante Solla, S.L.
Salitre de Barizo, S.L.U.
Álvaro Vilasante Armas
Amodiño, eche o que hai, S.L.
Cocinacavok, S.L.
Daporta Castro, S.L.
Eirado da Leña, S.L.
Francisco Lopez Restaurante España, S.L.
Gastronomía Raiana, S.L.
Maruja y Granuja, S.L.
Convenio
Convenio 2

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Mecatrónica industrial Financiera Maderera, S.A. Convenio

15023466 - IES Lamas de Abade

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Coidados auxiliares de enfermaría
Geriatros, S.A.U
Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U
Convenio

15021482 - IES San Clemente

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Desenvolvemento de aplicacións web
Ava Soluciones Tecnólogicas S.L.
Co-comm Servicios Telecomunicaciones S.L.
Consultoría Gestión y Proceso de Datos S.L.
Dimensiona Consultoría Tecnolóxica S.L.
Natica Sistemas de Información S.L.
Ozono Multimedia S.L.L.
Zadia Software S.L.
Convenio
Convenio 2

15027368 - IES Maximino Romero de Lema

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Imatia Innovation, S.L. Convenio

27003175 - IES Val do Asma

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Administración e finanzas Citadel, S.L.U. Convenio
Desenvolvemento de aplicacións web
IGM Web, S.L.
Roomleader, S.L.
Convenio

27006528 - CIFP As Mercedes

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Automoción
Centro Técnico de Maquinaria Forestal, S.L
Duran Maquinaria Agricola, S.L.
Guifor Noroeste, S.L.
Hermanos Toimil García, S.L.
Hitraf, S.A.
Manto Maquinaria, S.L.
Maquinaria Agricola del Noroeste, S.L.
Millares Torron, S.L.
Convenio
Convenio 2
Convenio 3
Xestión de vendas e espazos comerciais e oferta parcial de Estética e beleza Arenal Perfumerías S.L.U. Convenio

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Construción
Construcciones Mourelle
Garvi Lugo Construcciones Proyectos y Reformas, S.L.
Manuel Santos Gómez
Obras y reformas Construmen S.L.
Obras y Reformas Lugo, S.L.
Oribio Construcciones y contratas, S.A.
Acasti Reformas, S.L.
Odegal, S.L.
Pele Design and Retail, S.L.
Reformas y Sistemas de Galicia, S.L.
Ruben López Barreiro
Convenio
Convenio 2
Construcións metálicas
Ben Alonso, S.L.
Benferreiro, S.L.
Cidega-Inox, S.L.
Garrido Carrocerias, S.L.
Montajes Metálicos Ingalux, S.L.
Alfedro Vidal Vallejo
Carrocerías Hermanos Rega, S.L.
Maquinaria Agrícola Indusagri, S.L.
Talleres Doval, S.L.
Convenio
Convenio 2
Proxectos de edificación
Ben Alonso, S.L.
Equaltecnia, S.L.
Ingeniería Insitu, S.L.
Ingenieria y Desarrollos Del Norte, S.L.
José Manuel Pérez Pérez y Natalia Díaz López, U.T.E.
Obras y reformas Construmen S.L.
Oribio Construcciones y contratas, S.A.
Proeste Ingeniería, S.L.
Acasti Reformas, S.L.
Arturo Silvosa Perez, S.L.
Ceres Gestión Sectorial, S.L.
Monsa Urbanismo, S.L.
Pele Design and Retail, S.L.
Convenio

27016455 - IES Sanxillao

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Dobre titulación en Dirección de cociña e Dirección de servizos de restauración Inversiones Hosteleras de Galicia, S.L. Convenio

27006966 - IES Plurilingüe San Rosendo

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Aproveitamento e conservación do medio natural
Carronza, S.L.
Maderas Aljalex, S.L.
Maderas Díaz Ramos, S.L.
Maderera de Cospeito, S.L.
Tojeiro y Vidal, S.L.
Forestal Díaz Casariego, S.L.
Maderas Masma, S.L.
Viveros Costa de Lóngara, S.L.L.
Viveros y Servicios Forestales Caselas, S.L.
Convenio

27015311 - IES A Pinguela

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Calzado e complementos de moda
Codeor, S.L.
Curtidos Galaicos, S.L (Curgal)
Eferro
Guarnicionería Hermanos Gómez
Industrias Losal, S.L (Calzados Losal)
Convenio
Estilismo e dirección de peiteado
Eva Pérez Belón
María Azucena Moure Chaos
María Jesús Vázquez López
Paula Rodríguez Núñez
Remedios Fernández Moure
Sonia Rodríguez Rodríguez
Tamara Vázquez Tajes
Virginia González Martínez
Alba Dobao Vega
Artelis, C.B.
Catalina Fernández López
Ernesto Taboada Senaz
Manuel Rodríguez López
Montserrat Aparicio Castro
Zote Peluqueros, S.L.
Convenio
Convenio 2

27010921 - CFEA Pedro Murias

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Aproveitamento e conservación do medio natural
Axencia Galega da Calidade Alimentaria
Centro Técnico de Maquinaria Forestal SL
Fomento Vegetal SL
Viveros Mañente SL
Tojeiro y Vidal SL
Maderas Villapol SA
Maderas Díaz Ramos SL
Maderas Miguez de Burela SL
Edelmiro López SL
Maderas Masma SL
Maderas Orol SL
Biomasas Forestales del Cantabrico SL
Gestión Forestal Navia SL
Maderas Aljalex SL
Madeiras Celeiro SL
Maderera de Cospeito S.L.
Convenio

32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Automatización e robótica industrial
Asistencia y soluciones de arquitectura e ingeniería, S.L.
Conductores eléctricos Revi, S.A.
Gorgoso Electricidad, S.L.
Hidráulica Gómez, S.L.
Leiva y Lorenzo, S.L.
Megodeza, S.L.U.
Tecglass S.L.
Ourenlift, S.L.
Convenio
Convenio 2

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Coidados auxiliares de enfermaría
Geriatros, S.A.U.
Gero Vitalia Ourense, S.L
Convenio
Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
Imatia Innovation, S.L.
Redegal, S.L.
Viewnext, S.A.
Convenio

32015050 - CIFP A Farixa

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Termalismo e benestar
Caldaria S.L.U.
Castilla Termal S.L.
Davandoira S.L
Eurostars Hotel Company, SLU
Inversiones Hosteleras de Galicia, S.L.
Convenio

32016765 - CIFP Portovello

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Comercialización de produtos alimentarios
Atlántica Saga Ourense, SLU
Centros Comerciales Carrefour, S.A.
Distribuciones Froiz, S.A.U.
Ignacio de las Cuevas, S.A.
Vego Supermercados, S.A.
Convenio

32016285 - IES de Vilamarín

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Xardinaría e floraría
Carlos Domínguez Rodríguez
Jesús Iglesias González
Sven Dieter Adler
Viveros Mende, S.L.
Convenio

32014801 - IES Cidade de Antioquía

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Produción agropecuaria
Agrocebola S.L.
Amador Díaz Penín
Avelino Santana García
Camilo Maus Pérez
Cooperativas Ourensanas S.C. Galega
José Ángel Sotelo Castro
Luisa Mayo Alonso
Montero S.C.
Roberto Fiz Mayo
Cooperativas Ourensanas S.C. Galega
Postoiro S.Coop Galega
Roberto Nieto Limia
Convenio
Convenio 2

36002359 - IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Instalacion e amoblamento Martínez Otero Contract, S.L. Convenio

36019244 - IES A Sangriña

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Carrozaría
Celtamotor, S.L.
Codelauto, S.A.
Iago Arias Amador
Pablo Delgado Fernández
Talleres García Barreiro, S.L.
Talleres MV Rosal, S.L.
Talleres Sport Novas, S.L.
Val Motor Sociedade Cooperativa Galega
Talleres Cunchada, S.L.
Talleres D2 Automoción, S.L.
Convenio
Convenio 2

36015159 - IES Chan do Monte

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Instalacións de produción de calor
Pontevedra Climatización
Consulting de Ingenería e Instalaciones, S.L.
Deseño, Enxeñeria e Xestión de Obras, S.L.
Investigacion y Desarrollo del Lérez
Ken Fri Energy Pack, S.L.
Samuel Casado Antón
Sociedad Gestora de Mantenimiento Instalaciones y Proyectos
Asistencia y Soluciones de Arquitectura e Ingenería, S.L.
Sanxenxo Agua y Calor
Convenio

36004745 - IES Plurilingüe A Paralaia

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Automatización e robótica industrial
Daser Automatismos, S.L.
Emenasa Industria y Automatismo, S.A.
Fase Service Partner, S.L.
Ingeniería Gallega de Sistemas Automatizados, S.L.
Montajes Eléctricos Galicia, S.L.
Nodosa, S.L.
Nodosafer, S.L.
Convenio

36007552 - CIFP A Granxa

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Aceites de oliva e viños
Adega Terra de Asorei, S.L.
Adegas Condes de Albarei, S.A.
Bodegas Altos de Torona, S.L.
Bodegas As Laxas, S.A.
Bodegas Marques de Vizhoja, S.A.
Quinta Couselo, S.L.
Señorío de Rubiós, S.L.
Pazos Lusco S.L.
Convenio
Convenio 2

36018677 - IES Luís Seoane

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Comercialización de produtos alimentarios
Auchan Retail España, SLU
Centros Comerciales Carrefour, S.A.
Distribuciones Froiz, S.A.U.
Vego Supermercados, S.A.
Convenio

36020362 - IES de Valga

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Soldadura e caldeiraría
Alfogar, S.L.
Barton Maquinaria, S.L.
Gama e Hijos, S.L.
Ingeniería y Montajes Rías Bajas, S.A.
Rotogal, S.L.
Sistemas Técnicos de Accesorio e Componentes, S.L.
Thune Eureka, S.A.
Convenio

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Elaboración de produtos alimentarios Pescanova España, S.L. Convenio
Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns
CZ Veterinaria S.A.
Lonza Biologics Porriño S.L.
Convenio

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Instalacións de produción de calor
Control de Instalaciones Vigo, S.L.
Costas y Otero, S.L.
Fontanería Sito, S.L.
Gago Calefacción Fontanería y Gas, S.L.
Insogal, S.L.
Instalaciones Otero Lemos, S.L.
Instalaciones Val Miñor, S.L.
Peleteiro Instalaciones, S.L.
Axis Soluciones Integrales, S.L.
Blanco Efinort, S.L.
Electricidad Joyma S.L.
Hijos Adonis Pérez, S.L.
LCH Instalaciones Ponteareas
Oteyco Mantenimiento, S.L.
Renovables del Atlántico, S.L.
Teletecnik Galicia, S.L
Convenio
Convenio 2
Soldadura e caldeiraría
Construcciones Técnicas en Acero de Gondomar, S.L.
Nodosa, S.L.
Pipeworks, S.L.
Talleres Campiños, S.L.
Urkira OX, S.L.
Convenio

36011579 - IES A Guía

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Comercialización de produtos alimentarios
Auchan Retail España, SLU
Centros Comerciales Carrefour, S.A.
Distribuciones Froiz, S.A.U.
El Corte Ingles, S.A.
Pontevicus, S.L.U.
Convenio
Xestión de vendas e espazos comerciais e oferta parcial de Estética e beleza Arenal Perfumerías S.L.U. Convenio

36018173 - IES de Teis

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Imatia Innovation, S.L. Convenio

36017430 - IES Ricardo Mella

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Coidados auxiliares de enfermaría Geriatros, S.A.U. Convenio