IES Maximino Romero de Lema - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - 2020