IES de Teis - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - 2020