Listaxes, datas e lugares das probas. Convocatoria 2021

Primeira convocatoria

Calendario de probas

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas e lugar de realización para cada un dos carnés profesionais e habilitacións profesionais para a primeira convocatoria do ano 2021.

  • Acceso ao calendario (Pendente de publicación)

Material permitido para a realización da segunda parte da proba

  • Relación de material permitido para a primeira convocatoria (Pendente de publicación)

Listaxes relacionadas coa primeira convocatoria 2021

Na seguinte ligazón pódense consultar as listaxes provisionais e definitivas de admisión e cualificacións para a primeira convocatoria relacionadas coas probas de carnés profesionais e habilitacións profesionais.

- Acceso ás listaxes de persoas admitidas e excluídas da primeira convocatoria.

  • Listaxe provisional
    Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 9 de abril de 2021.
  • Listaxe definitiva (Pendente de publicación)

- Acceso ás listaxes de cualificacións da primeira convocatoria.

  • Listaxe provisional (Pendente de publicación)

     - Formulario de reclamación (Pendente de publicación)

     - Exames da convocatoria (Pendente de publicación)

  • Listaxe definitiva
Tema: