Póliza de seguros para alumnado que realiza formación práctica en empresas

Desde o 1 de setembro de 2019 e ata o 31 de agosto de 2021 a compañía de seguros que cubrirá os accidentes e a responsabilidade civil do alumnado que estea a realizar a formación práctica en empresas será Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros e Reaseguros, CIF A41003864.

Os números de póliza son os seguintes:

Nº DA C30 0000359  -  ACCIDENTES
Nº DA R11 0000436  -  RESPONSABILIDADE CIVIL

Teléfono de contacto da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional: 981 54 65 40

Etiquetas: 
Tema: