Proxecto do decreto polo que se establece o currículo de Promoción de Igualdade de Xénero

Con obxecto de dar cumprimento á Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, publicouse no Portal de Transparencia e Goberno Aberto, o Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero.

Prazo para remitir suxestións: 14/03/2017 - 04/04/2017

Etiquetas: