Oferta e sedes do proceso de acreditacion

Oferta


 
A relación de unidades de competencia e prazas obxecto de acreditación nesta convocatoria, con indicación das cualificacións profesionais ás que están asociadas, así como a súa relación cos certificados de profesionalidade e ciclos formativos de grao medio e superior, poden consultarse nos seguintes arquivos:

  • Relación de unidades de competencia por sede (Pendente de publicación)

Sedes


 
A relación de sedes, xunto coa dirección e datos de contacto dos Centros Integrados de Formación Profesional, pode consultala nos seguinte arquivo: