Proxectos do Viveiro do IES Montecelo

Datos do viveiro:

Enderezo: Avenida Montecelo, 36161, Pontevedra
Teléfono: 986850261
Titor/a actual: Dolores Conde Gil
Contacto co viveiro: viveiro.ies.montecelo@edu.xunta.gal

Relación de empresas do Viveiro do IES Montecelo:


  • Asociación sen ánimo de lucro de Técnicas de Igualdade de Xénero de Galicia, adicada a promoción de igualdade e prevención da...

    Situación no viveiro: No viveiro, en funcionamento como empresa