Descrición da actividade


Título

Experiencias na normalización e dinamización do galego

Competencias profesionais

Especialista na súa materia - Xestión do coñecemento existente.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Encontros

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: S1903025
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  03/03/2020  -  05/03/2020
Data límite de inscrición: 02/03/2020
Lugar: Santiago de Compostela - IES Xelmírez 1
Prazas:  90

Horas totais

Horas presenciais: 12
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Temas e subtemas

CFR orixe - CAFI

Criterios de selección

Obxectivos

1.Intercambiar experiencias didácticas no ámbito da Lingua galega. ¿¿

2.Analizar o pasado , presente e fututo da lingua galega.

3.Profundar no coñecemento da actualidade cultural e lingüística do galego.

Observacións

Actividade realizada en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Contidos

1.A sociedade galega contemporánea. 

   1.1.Desenvolvemento das competencias en lingua galega.

   1.2.Experiencias actuais de investigación na ensinanza do galego.

   1.3.A lingua e a cultura como simbiose.

   1.4.Proxectos educativos na nosa lingua.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Rodríguez Pérez, Juan Carlos

Enderezo Electrónico:  xcarlosro@edu.xunta.gal

Programa

Programa_Xornadas_Calvinho_2020.pdf