Descrición da actividade


Título

Elaboración de materiais didácticos dixitais para a ensinanza-aprendizaxe das ciencias sociais

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: L1001008
Centro de formación e recursos: Lugo
Temporalización:  14/10/2010  -  01/12/2010
Data límite de inscrición: 06/10/2010
Lugar: Lugo
Prazas:  20

Horas totais

Horas presenciais: 40
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

  • Educación primaria
  •   # Terceiro ciclo de primaria
        - 5º Educación primaria
          * 1001 - Coñecemento do medio natural, social e cultural
        - 6º Educación primaria
          * 1001 - Coñecemento do medio natural, social e cultural

Corpos e especialidades

590005 - Profesores de ensino secundario. Xeografía e historia

597021 - Mestres. Ciencias sociais, xeografía e historia

Temas e subtemas

Plan anual - 2010-2011

Criterios de selección

Os criterios xerais do plan anual de formación

Obxectivos

1.Deseñar materiais didácticos e actividades con contidos curriculares específicos das materias de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia da Arte

2.Difundir ferramentas que faciliten a comunicación e o traballo colaborativo entre o profesorado e alumnado

3.Xestionar actividades nunha aula virtual para o desenvolvemento do currículo de ciencias sociais e empregar plataformas dixitais para a creación e xestión de materiais didácticos multimedia da materia

Contidos

1. Presentación de materiais didácticos de utilidade para o profesorado en ciencias sociais: presentacións, actividades interactivas, cuestionarios, webquest, glosarios, diagramas, etc.

2. Traballo colaborativo: organización estudio de casos, ferramentas de comunicación.

3. Procesos de creación e xestión dun aula virtual de ciencias sociais.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Arias López, Marta

Enderezo Electrónico:  marta@edu.xunta.es