Descrición da actividade


Título

Sociais 2.0 Deseñar tarefas para desenvolver competencias na Rede

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: L1001009
Centro de formación e recursos: Lugo
Temporalización:  03/02/2011  -  30/03/2011
Data límite de inscrición: 20/01/2011
Lugar: Lugo
Prazas:  20

Horas totais

Horas presenciais: 33
Horas non presenciais: 7
 

Destinatarios

  • Bacharelato
  • Educación primaria
  • Educación secundaria obrigatoria

Corpos e especialidades

511005 - Catedráticos de ensino secundario. Xeografía e historia

590005 - Profesores de ensino secundario. Xeografía e historia

597021 - Mestres. Ciencias sociais, xeografía e historia

Temas e subtemas

Plan anual - 2009-2010

Criterios de selección

Os criterios xerais do plan anual de formación

Obxectivos

1.Definir as claves do deseño de escenarios de aprendizaxe na Rede no marco do desenvolvemento das competencias básicas desde o ámbito das CCSS, Xeografía e Historia

2.Coñecer as potencialidades da Web 2.0 no ensino das Ciencias Sociais, Xeografía e Historia. As redes sociais, o traballo colaborativo, a Rede como plataforma.

3.Ensaiar deseños de tarefas e escenarios de aprendizaxe empregando algunhas das ferramentas analizadas

Contidos

1.Claves metodolóxicas no deseño de tarefas no ensino-aprendizaxe das CCSS, Xfía e Historia

2.As potencialidades educativas dalgunhas das ferramentas presentes no universo web 2.0: blogs, wikis, webmapping e imaxes de sensores remotos, Remezclas (mashups) na Xeomática.

3.As metodoloxías das WebQuest e EarthQuest e a súa utilidade no desenvolvemento de competencias básicas.

4.Deseño guiado de propostas de aprendizaxe mediante algunhas das ferramentas e metodoxías analizadas.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Arias López, Marta

Enderezo Electrónico:  marta@edu.xunta.es