Descrición da actividade


Título

A xestión administrativa e académica da titoría con XADE

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: L1001028
Centro de formación e recursos: Lugo
Temporalización:  27/04/2011  -  12/05/2011
Data límite de inscrición: 01/03/2011
Lugar: Lugo
Prazas:  20

Horas totais

Horas presenciais: 15
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

  • Bacharelato
  • Educación infantil
  • Educación primaria
  • Educación secundaria obrigatoria

Corpos e especialidades

590 - Profesores de ensino secundario
597 - Mestres

Temas e subtemas

Plan anual - 2007-2008

Criterios de selección

Os criterios xerais do plan anual de formación. É necesario que os asistentes teñan activada a súa conta de correo electrónico no servidor edu.xunta.es.

Obxectivos

1.Aproximar os usuarios ao emprego de aplicacións en contorno web

2.Adquirir as destrezas suficientes para o manexo da aplicación na xestión titorial.

3.Impulsar o emprego de XADEWeb para a xestión académica e administrativa da titoría.

Contidos

1.Estrutura e nocións básicas sobre o funcionamento da aplicación.

2.Datos e matrícula do alumnado.

3.Horarios e faltas de asistencia.

4.Avaliación inciqal e avaliación contínua.

5.Informes.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Arias López, Marta

Enderezo Electrónico:  marta@edu.xunta.es