Descrición da actividade


Título

VIII Encontros de educación infantil

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Encontros

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: X1003001
Centro de formación e recursos: Servizos Centrais
Temporalización:  06/05/2011  -  07/05/2011
Data límite de inscrición: 25/03/2011
Lugar: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Santiago de Compostela
Prazas:  525

Horas totais

Horas presenciais: 12
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

  • Educación infantil

Corpos e especialidades

597 - Mestres

Temas e subtemas

Plan anual - 2010-2011

Criterios de selección

Os criterios xerais do plan anual

Obxectivos

1.Reflexionar sobre a situación actual da educación infantil.

2.Coñecer experiencias innovadoras na educación infantil.

3.Propiciar o intercambio de experiencias e a colaboración entre o profesorado.

Observacións

Día 6 -A lingua escrita na E. I.. Myriam Nemirovsky -Experiencias sobre traballo da lingua escrita Día 7 -O diálogo entre as artes e a filosofía na escola infantil. Eulàlia Bosch -Arte comunitario e escola infantil. Javier Abad e Meritxell Bonás -Experiencias traballo coa arte -Que pasaría si?... Angélica Sátiro -Experiencias sobre propostas metodolóxicas

Contidos

1.Temas actuais da educación da infancia.

2.Experiencias innovadoras na educación infantil.

3.Escola infantil: situación actual e perspectivas.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  García Sexto, Eva

Enderezo Electrónico:  asesoria.infantil@edu.xunta.es