Descrición da actividade


Título

As cancións e a imaxe en movemento na educación infantil e na educación primaria

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: F1201015
Centro de formación e recursos: Ferrol
Temporalización:  28/01/2013  -  20/02/2013
Data límite de inscrición: 30/12/2012
Lugar: CFR de Ferrol
Prazas:  20

Horas totais

Horas presenciais: 20
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

  • Educación infantil
  • Educación primaria

Corpos e especialidades

597038 - Mestres. Primaria

597031 - Mestres. Educación infantil

Temas e subtemas

Plan anual - 2012-2013

Criterios de selección

Preferentemente mestres de linguas estranxeiras que impartan ensino na etapa de infantil. Os criterios xerais do plan anual de formación.

Obxectivos

1.Dar a coñecer as diferentes posibilidades que ofertan a imaxe e as cancións para implementar a práctica docente.

2.Compartir experiencias e recursos baseados na imaxe e no son para traballar a competencia lingüística no ámbito das linguas estranxeiras.

3.Fomentar unha actitude favorable cara a un ensino plurilingüe e pluricultural.

Contidos

1.As estruturas de seu das cancións, das nursery rhymes e da animación infantil.

2.A explotación dos recursos on-line: webs, audio e vídeo, redes virtuais, etc. a partir de exemplos de boas prácticas docentes.

3.As cancións e a animación en infantil como eixo vertebrador entre diferentes culturas e épocas.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Soto Fernández, Cristina

Enderezo Electrónico:  cristisoto@edu.xunta.es