Descrición da actividade


Título

Lectoescritura na era dixital

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: L1201018
Centro de formación e recursos: Lugo
Temporalización:  09/11/2012  -  12/12/2012
Data límite de inscrición: 14/09/2012
Lugar: CFR de Lugo
Prazas:  21

Horas totais

Horas presenciais: 25
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

  • Bacharelato
  • Educación infantil
  • Educación primaria
  • Educación secundaria obrigatoria

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Temas e subtemas

Plan anual - 2012-2013

Criterios de selección

Estar impartindo na educación primaria, secundaria e bacharelato. Os criterios xerais do plan anual de formación.

Obxectivos

1.Analizar o impacto e os cambios ocasionados polas TIC nos procesos de lectura e escritura.

2.Reflexionar sobre as particularidades e potencialidades da interacción dixital no ámbito da lectura e da escritura.

3.Divulgar experiencias de lectura e escritura dixital.

Contidos

1.Sociedade da información e comunicación ao servizo de lectores e escritores.

2.Novos conceptos de alfabetización na era dixital. Comportamentos dos lectores e escritores dixitais.

3.Educación literaria en rede. Cambios ocasionados polas TIC nos procesos de lectoescritura.

4.Particularidades e características dos textos e hipertextos dixitais.

5.A creación multimedia na aula.

6.Experiencias colaborativas de lectura e escritura en rede.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Arias López, Marta

Enderezo Electrónico:  marta@edu.xunta.gal