Descrición da actividade


Título

Achegas das novas aplicacións dixitais ás linguas estranxeiras

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: L1201019
Centro de formación e recursos: Lugo
Temporalización:  03/04/2013  -  25/04/2013
Data límite de inscrición: 08/03/2013
Lugar: IES Perdouro (Burela)
Prazas:  20

Horas totais

Horas presenciais: 24
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

 • Bacharelato
 •   - 1º Bacharelato
      * 5001 - 2ª Lingua estranxeira I: Inglés
      * 5002 - 2ª Lingua estranxeira I: Francés
    - 2º Bacharelato
      * 5001 - 2ª Lingua estranxeira II: Inglés
      * 5002 - 2ª Lingua estranxeira II: Francés
 • Educación primaria
 •   # Primeiro ciclo de primaria
      - 1º Educación primaria
        * 1101 - Lingua Estranxeira - Inglés
        * 1102 - Lingua Estranxeira - Francés
      - 2º Educación primaria
        * 1101 - Lingua Estranxeira - Inglés
        * 1102 - Lingua Estranxeira - Francés
    # Segundo ciclo de primaria
      - 3º Educación primaria
        * 1101 - Lingua Estranxeira - Inglés
        * 1102 - Lingua Estranxeira - Francés
      - 4º Educación primaria
        * 1101 - Lingua Estranxeira - Inglés
        * 1102 - Lingua Estranxeira - Francés
    # Terceiro ciclo de primaria
      - 5º Educación primaria
        * 1101 - Lingua Estranxeira - Inglés
        * 1102 - Lingua Estranxeira - Francés
      - 6º Educación primaria
        * 1101 - Lingua Estranxeira - Inglés
        * 1102 - Lingua Estranxeira - Francés
 • Educación secundaria obrigatoria
 •   # Primeiro ciclo de secundaria obrigatoria
      - 1º Ensinanza secundaria obrigatoria
        * 5001 - Lingua estranxeira - Inglés
        * 5002 - Lingua estranxeira - Francés
      - 2º Ensinanza secundaria obrigatoria
        * 5001 - Lingua estranxeira - Inglés
        * 5002 - Lingua estranxeira - Francés
    # Segundo ciclo de secundaria obrigatoria
      - 3º Ensinanza secundaria obrigatoria
        * 1501 - Ámbito de lingua estranxeira - Inglés
        * 1502 - Ámbito de lingua estranxeira - Francés
      - 4º Ensinanza secundaria obrigatoria
        * 1501 - Ámbito de lingua estranxeira - Inglés
        * 1502 - Ámbito de lingua estranxeira - Francés

Corpos e especialidades

590010 - Profesores de ensino secundario. Francés

590011 - Profesores de ensino secundario. Inglés

597025 - Mestres. Lingua estranxeira. Inglés. 1º ciclo da ESO

597026 - Mestres. Lingua estranxeira. Francés. 1º ciclo da ESO

Temas e subtemas

Plan anual - 2008-2009

Criterios de selección

Os criterios xerais do plan anual de formación

Obxectivos

1.Coñecer o uso e aplicacións dixitais no ámbito educativo das linguas estranxeiras.

2.Fomentar o traballo colaborativo e de investigación na acción a través de distintas ferramentas e recursos informáticos.

3.Elaborar materiais didácticos aplicables na aula de inglés e francés.

Contidos

1.Emprego de aplicacións tecnolóxicas como fonte de recursos didácticos. Alternativas que favorezan a comunicación e o traballo colaborativo: Poscasr, blogs, wedquest, foros.

2.Formatos de comprensión de imaxe, son e vídeo.Uso e explotación de proxectores de vídeo e de pantallas interacticas na aula.

3.Edición de vídeo e audio.

4.O emprego dos DVDs e outros formatos audiovisuais como base para a elaboración de materiais na clase de inglés e francés.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Coria Blanco, Marta

Enderezo Electrónico:  cfr.lugo.tic2@edu.xunta.es