Descrición da actividade


Título

Proba de nivel para participar en cursos CALC

Competencias profesionais

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non verbais: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: F1302004
Centro de formación e recursos: Ferrol
Temporalización:  06/09/2013  -  06/09/2013
Data límite de inscrición: 05/09/2013
Lugar: Ferrol
Prazas:  100

Horas totais

Horas presenciais: 2
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Criterios de selección

Obxectivos

1.Acreditar o nivel do idioma.

Contidos

1.Acreditar o nivel do idioma.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Soto Fernández, Cristina

Enderezo Electrónico:  cristisoto@edu.xunta.es