Descrición da actividade


Título

Curso de tratamento do TDAH desde o ámbito educativo 2015-2016

Competencias profesionais

Educador/a guía no proceso de aprendizaxe e desenvolvemento do alumnado - Acción titorial e atención á diversidade.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: L1501025
Centro de formación e recursos: Lugo
Temporalización:  08/10/2015  -  29/11/2015
Data límite de inscrición: 29/09/2015
Lugar: CFR de Lugo
Prazas:  50

Horas totais

Horas presenciais: 16
Horas non presenciais: 9
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Criterios de selección

Obxectivos

1.Tratamento do TDAH desde o ámbito educativo

Observacións

Ente os criterios de selección debe contemplarse o de un profesor/a por centro docente, agás que exista maior número de prazas que centros desde os que se solicita.

Contidos

1.Aspectos clínicos do TDAH

2.Manexo na aula

3.Dificultades de lectura e escritura no TDAH

4.Prevención de accidentes comúns e Protocolo de Consenso sobre TDAH na infancia e adolescencia nos ámbitos educativo e sanitarioPrerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Arias López, Marta

Enderezo Electrónico:  cfr.lugo.linguisticosocial@edu.xunta.es

Programa

programa_L1501025_TDAH_lugo.pdf