Descrición da actividade


Título

Retos da convivencia escolar na era de internet

Competencias profesionais

Interlocutor/a e referente na comunidade educativa - Xestión e promoción de valores e convivencia, compromiso persoal e ético.

Membro dunha organización - Centros saudábeis e seguridade integral.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1602043
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  20/05/2017  -  20/05/2017
Data límite de inscrición: 17/05/2017
Lugar: Escola Galega de Administración Pública (EGAP)
Prazas:  200

Horas totais

Horas presenciais: 8
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

  • Educación primaria
  • Educación secundaria obrigatoria

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Criterios de selección

Obxectivos

1.(1) Facer un diagnóstico cualitativo da situación actual e dos esforzos realizados en materia de convivencia escolar na comunidade galega, facendo especial fincapé nos problemas de Acoso escolar e ciberacoso, uso problemático de Internet e

2.(2) Identificar as grandes áreas de mellora no traballo preventivo e os retos que han ser acometidos. (3) Reflexionar sobre a vixencia e futuro das estratexias preventivas tradicionais fronte ás novas demandas sociais.

3.(4) Compartir experiencias, resultados e modelos de traballo que deriven en ferramentas e habilidades para o trabalo do profesorado nos centros escolares.

Contidos

1.Tipificación e detección da violencia e o acoso escolar.

2.Xestión de condutas contrarias á convivencia.

3.Cibermentoría e xestión da identidade dixital.

4.Convivencia positiva.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  López Cordido, María Esperanza

Enderezo Electrónico:  ecordido@edu.xunta.es