Descrición da actividade


Título

Maquetaxe con Adobe Indesign

Competencias profesionais

Competente en TIC - Software.

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares.

Forma de participación

En rede

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1701014
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  02/11/2017  -  12/12/2017
Data límite de inscrición: 22/09/2017
Lugar: Na rede
Prazas:  26
Observacións prazas: 
No proceso de selección de participantes, terá prioridade o profesorado dos ciclos formativos da familia profesional de artes gráficas.

Horas totais

Horas presenciais: 0
Horas non presenciais: 25
 

Destinatarios

  • Ciclos formativos
  •   + Artes gráficas
        # Ciclos formativos de grao medio
        # Ciclos formativos de grao superior
        # Formación Profesional Básica

Corpos e especialidades

511122 - Catedráticos de ensino secundario. Procesos e produtos en artes gráficas

513522 - Catedráticos de artes plásticas e deseño. Medios informáticos

513512 - Catedráticos de artes plásticas e deseño. Deseño gráfico

590122 - Profesores de ensino secundario. Procesos e produtos en artes gráficas

591223 - Profesores técnicos de formación profesional. Produción de artes gráficas

595512 - Profesores de artes plásticas e deseño. Deseño gráfico

595522 - Profesores de artes plásticas e deseño. Medios informáticos

Temas e subtemas

Plan anual - 2017-2018

Criterios de selección

Obxectivos

1.Crear e actualizar estilos e táboas de contidos.

2.Deseñar formularios.

3.Crear elementos interactivos.

Contidos

1.Introdución ao contorno de traballo de Indesign.

2.Traballando con textos: estilos de parágrafo, de carácter e de obxecto.

3.As táboas: opcións de táboas e das celas. Índices.

4.Traballo con obxectos.

5.A cor e as tintas.

6.Documentos interactivos en Indesign.

7.Creación de documentos PDF e impresión.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Pidre Mosquera, José Manuel

Enderezo Electrónico:  cafi.fp@edu.xunta.es

Programa

guia_curso_G1701014.pdf