Descrición da actividade


Título

Novas formas de xestión empresarial: a economía circular

Competencias profesionais

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Encontros

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: L1703002
Centro de formación e recursos: Lugo
Temporalización:  11/07/2017  -  12/07/2017
Data límite de inscrición: 10/07/2017
Lugar: Lugo
Prazas:  24

Horas totais

Horas presenciais: 12
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

  • Bacharelato
  • Ciclos formativos
  • Educación secundaria obrigatoria

Corpos e especialidades

511 - Catedráticos de ensino secundario

590900 - Profesores de ensino secundario. Orientación vocacional e profesional

590061 - Profesores de ensino secundario. Economía

590101 - Profesores de ensino secundario. Administración de empresas

590105 - Profesores de ensino secundario. Formación e orientación laboral

590110 - Profesores de ensino secundario. Organización e xestión comercial

590814 - Profesores de ensino secundario. Ámbito de coñecemento social

591221 - Profesores técnicos de formación profesional. Procesos comerciais

591222 - Profesores técnicos de formación profesional. Procesos de xestión administrativa

Temas e subtemas

Plan anual - 2016-2017
Plan anual - 2017-2018
Plan anual - 2018-2019

Criterios de selección

Obxectivos

1.Adquirir coñecementos básicos sobre a economía circular para a súa aplicación na elaboración de proxectos de empresa. Principios da economía circular.

2.Aplicar a responsabilidade social empresarial como elemento de marketing na empresa.

3.Utilizar a marca como elemento de calidade das empresas na economía circular.

Observacións

Esta actividade desenvolverase no salón de actos do CFR de Lugo.

Contidos

1.A economía circular: concepto e alcance. Principios da economía circular.

2.A responsabilidade social empresarial: a súa vantaxe competitiva no mercado.

3.A marca como elemento diferencial na economía circular.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Arias López, Marta

Enderezo Electrónico:  marta@edu.xunta.gal

Programa

L1703002_programa.pdf