Descrición da actividade


Título

Xornadas de educación inclusiva. Curso 2017-2018

Competencias profesionais

Educador/a guía no proceso de aprendizaxe e desenvolvemento do alumnado - Acción titorial e atención á diversidade.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1702002
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  17/03/2018  -  17/03/2018
Data límite de inscrición: 27/02/2018
Lugar: Cidade da Cultura / Edificio CINC
Prazas:  280

Horas totais

Horas presenciais: 8
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

  • Bacharelato
  • Educación infantil
  • Educación primaria
  • Educación secundaria obrigatoria

Corpos e especialidades

590018 - Profesores de ensino secundario. Orientación educativa

597039 - Mestres. Orientación

597036 - Mestres. Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

597037 - Mestres. Educación especial: Audición e Linguaxe

597060 - Mestres. Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

597061 - Mestres. Educación especial: Audición e Linguaxe

Temas e subtemas

Plan anual - 2013-2014
Plan anual - 2016-2017
Plan anual - 2017-2018

Criterios de selección

Os criterios xerais do plan anual do profesorado.

Obxectivos

1.Divulgar a atención á diversidade do alumnado na comunidade autónoma.

2.Promover a participación de toda a comunidade escolar para favorecer a atención á diversidade de todo o alumnado.

Observacións

OFERTARASE UN SERVIZO DE LUDOTECA (IDADES COMPRENDIDAS ENTRE 3 E 12 ANOS) PARA QUEN O SOLICITE. DEBEN ENVIAR UN MAIL Á SEGUINTE DIRECCIÓN: cafi.eventos@edu.xunta.es, SINALANDO NO ASUNTO "SERVIZO DE LUDOTECAS" E NO CORPO DO CORREO A IDADE, NOME COMPLETO DOS RAPACES E UN TELÉFONO DE CONTACTO. NON SE ACEPTARÁN SOLICITUDES MÁIS ALÓ DO LUNS 12 DE MARZO.

Contidos

1.A normativa que regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes na Comunidade Autónoma de Galicia

2.Metodoloxías, estratexias e propostas de intervención da comunidade educativa e outros organismos e institucións favorecedoras da inclusión.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Rey Rey, Maria Teresa de Jesus

Enderezo Electrónico:  cafi.eventos@edu.xunta.es

Programa

Programa inclusion 2018.pdf