Descrición da actividade


Título

A educación a debate

Competencias profesionais

Membro dunha organización - Xestión da participación e implicación en proxectos comúns.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Encontros

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: S1703003
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  11/12/2017  -  05/06/2018
Data límite de inscrición: 08/12/2017
Lugar: Auditorio Neira Vilas (Biblioteca da Cidade da Cultura)
Prazas:  29
Observacións prazas: 
A actividade está aberta a toda comunidade educativa (profesorado, familias, etc). As 30 prazas corresponde unicamente a profesorado e pódense ampliar en función de aforo.

Horas totais

Horas presenciais: 12
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Temas e subtemas

Plan anual - 2017-2018

Criterios de selección

Obxectivos

1.Reflexionar sobre o proceso de ensino-aprendizaxe no século XXI

2.Afondar naqueles temas que máis preocupan dentro do sistema educativo desde unha perspectiva científica e multidisciplinar

Contidos

1.Os deberes escolares

2.O alumnado como nativos e nativas dixitais?

3.Violencia ou convivencia?

4.A educación emocional

5.Ciberseguridade no contorno educativo

6.Igualdade e mocidadePrerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Rodríguez Pérez, Juan Carlos

Enderezo Electrónico:  xcarlosro@edu.xunta.es

Programa

A educacion a debate.pdf