Descrición da actividade


Título

Curso de tratamento do TDAH desde o ámbito educativo. Curso 2017-2018

Actividade precedente

Curso de tratamento do TDAH desde o ámbito educativo 2016-2017

Tipo precedencia: Curso modificado

Competencias profesionais

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Orientación pedagóxica e atención á diversidade.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: L1701027
Centro de formación e recursos: Lugo
Temporalización:  26/10/2017  -  16/12/2017
Data límite de inscrición: 25/10/2017
Lugar: Lugo
Prazas:  52

Horas totais

Horas presenciais: 16
Horas non presenciais: 9
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Criterios de selección

Obxectivos

1.Tratamento do TDAH desde o ámbito educativo

Observacións

No curso creado na aula virtual publicarase a relación persoal relator e contidos. As horas non presenciais xustificaranse co deseño e envío (do 17 de novembro ao 16 de decembro) dun proxecto de intervención para o que se entregará un guión para a súa elaboración. Poderá optar ou non á unha beca convocada polas entidades organizadoras.

Contidos

1.Aspectos clínicos do TDAH

2.Manexo na aula

3.Dificultades de lectura e escritura no TDAH

4.Prevención de accidentes comúns e Protocolo de Consenso sobre TDAH na infancia e adolescencia nos ámbitos educativo e sanitarioPrerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Arias López, Marta

Enderezo Electrónico:  marta@edu.xunta.es

Programa

programa_L1701027.pdf