Descrición da actividade


Título

Creating positive conditions for learning in the Primary ELT/CLIL Classroom

Competencias profesionais

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares.

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Didácticas específicas, metodoloxías, TAC e Afín.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1801015
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  16/07/2018  -  20/07/2018
Data límite de inscrición: 08/07/2018
Lugar: Aula 9 do CAFI - Santiago de Compostela
Prazas:  35

Horas totais

Horas presenciais: 30
Horas non presenciais: 5
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

597 - Mestres

Criterios de selección

Obxectivos

1.Dar suxestión prácticas sobre como crear, analizar e avaliar na aula actividades, uso e desenvolvemento da linguaxe.

2.Dar suxestións prácticas sobre que técnicas usar con alumnado con NEAE na aula de inglés/CLIL.

3.Compartir actividades útiles co fin de tomar conciencia dos recursos dispoñibles en primaria.

Contidos

1.A importancia de contar historias e proxectos baseados en historias na aprendizaxe do idioma inglés.

2.Deseño de unidades transversais e recursos en liña.

3.Traballo de habilidades receptivas.

4.Formas prácticas de fomentar a creatividade.

5.Dificultades específicas de aprendizaxe: o caso da dislexia.

6.Maneiras creativas de ensinar gramática e vocabulario. Traballar con cancións e rimas na aula.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Torres Soto, Juana

Enderezo Electrónico:  juana.torres@edu.xunta.es