Descrición da actividade


Título

Secondary CLIL English Teaching Course

Competencias profesionais

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Didácticas específicas, metodoloxías, TAC e Afín.

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1801016
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  09/07/2018  -  27/07/2018
Data límite de inscrición: 01/07/2018
Lugar: CAFI (R/ Lamas de Abade s/nº - Santiago de Compostela)
Prazas:  38

Horas totais

Horas presenciais: 30
Horas non presenciais: 5
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

511 - Catedráticos de ensino secundario
590 - Profesores de ensino secundario
591 - Profesores técnicos de formación profesional
593 - Catedráticos de música e artes escénicas
594 - Profesores de música e artes escénicas
595 - Profesores de artes plásticas e deseño
596 - Mestres de taller de artes plásticas e deseño

Criterios de selección

Obxectivos

1.Aumentar a competencia e fluidez xerais respecto de habilidades orais.

2.Proporcionar oportunidades abundantes e significativas de comunicación.

3.Estimular a reflexión e o sentido de comunidade.

Contidos

1.Actividades de fluidez oral

2.Pronunciación en aulas CLIL

3.Dinámicas entre alumnado-profesor CLILPrerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Vázquez Gómez, Sonia

Enderezo Electrónico:  soniavazquez@edu.xunta.es

Programa

G1801016-Programa.pdf