Descrición da actividade


Título

Atención a urxencias sanitarias no ámbito educativo

Competencias profesionais

Membro dunha organización - Centros saudábeis e seguridade integral.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: S1802006
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  10/01/2019  -  24/01/2019
Data límite de inscrición: 15/12/2018
Lugar: Aulas 7-8 do CFIP Compostela - Santiago de Compostela
Prazas:  30

Horas totais

Horas presenciais: 9
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Temas e subtemas

CFR orixe - Vigo
Plan anual - 2017-2018
Plan anual - 2018-2019
Plan anual - 2019-2020

Criterios de selección

Os do Plan Anual

Obxectivos

1.Coñecer e dominar as técnicas de primeiros auxilios e atención a urxencias sanitarias definidas no protocolo da Consellería

2.Ser quen de actuar de xeito eficiente e seguro en caso de incidencias urxentes que afecten á saúde da Comunidade Educativa

Contidos

1.Primeiros auxilios e atención a urxencias sanitarias no ámbito educativo: protocolos de actuación.

2.Rexistro, xestión e notificación de urxencias sanitarias no ámbito educativoPrerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Rodríguez Pérez, Juan Carlos

Enderezo Electrónico:  xcarlosro@edu.xunta.es

Programa

programa-atencion-urxencias-sanitarias-profes.pdf