Descrición da actividade


Título

Educación Dixital. Curso 2018-2019

Competencias profesionais

Educador/a guía no proceso de aprendizaxe e desenvolvemento do alumnado - Didácticas específicas, metodoloxías, TAC e Alfin.

Investigador/a e innovador/a - Investigación formativa. TAC. Alfabetización mediática e informacional.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1802005
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  23/03/2019  -  23/03/2019
Data límite de inscrición: 21/03/2019
Lugar: Palacio de Congresos e Exposicións
Prazas:  900
Observacións prazas: 
Terán prioridade o profesorado de infantil, primaria, secundaria e bacharelato, aínda que poderá asistir todo o profesorado da comunidade.

Horas totais

Horas presenciais: 8
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

511 - Catedráticos de ensino secundario
590 - Profesores de ensino secundario
597 - Mestres

Temas e subtemas

Plan anual - 2017-2018
Plan anual - 2018-2019

Criterios de selección

Obxectivos

1.Promover o intercambio de experiencias e boas prácticas con tecnoloxía dixital.

2.Impulsar e apoiar o compromiso do profesorado na aplicación das tecnoloxías dixitais aos procesos de ensino-aprendizaxe.

3.Reflexionar sobre as propostas metodolóxicas que contribuirán a unha mellor integración das tecnoloxías na aula e nos centros educativos.

Contidos

1.Experiencias e prácticas educativas innovadoras (aula, centro e comunidade escolar).

2.Propostas metodolóxicas para a integración das tecnoloxías dixitais nos centros e nas aulas.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Rodiño Caramés, Ignacio

Enderezo Electrónico:  nachorodino@edu.xunta.gal

Programa

G1802005_programa_educacion_dixital.pdf