Descrición da actividade


Título

Trinity College. GESE grados 7 a 9. Nivel B2

Competencias profesionais

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non verbais: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1802037
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  06/05/2019  -  10/05/2019
Data límite de inscrición: 20/03/2019
Lugar: Centro de Autonómico de Formación e Innovación, Santiago de Compostela
Prazas:  100

Horas totais

Horas presenciais: 1
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Criterios de selección

Obxectivos

1.Acreditar a competencia en idioma inglés do profesorado para impartir na lingua estranxeira áreas como materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos

Observacións

Esta actividade é unha proba de inglés para habilitar docentes da educación pública nas Seccións Bilingues ou Centros Plurilingües. Para acceder á Aula Virtual coa información do Trinity B2, entrade como convidado/a e o contrasinal é: B2maio

Contidos

1.Nivel B2 do MCERLPrerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Torres Soto, Juana

Enderezo Electrónico:  juana.torres@edu.xunta.es